KİMYA BÖLÜMÜ

Ünvanı

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı

Şemistan KARABUĞA

Doğum Yeri ve Tarihi:

Selim 1979

Bölüm:

Kimya

E-Posta

semistan@kilis.edu.tr

 

 

AKADEMİK GELİŞİM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans

Kafkas Üniversitesi

2004

Doktora

Kafkas Üniversitesi

2008

Yrd.Doç.Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2009-

 

İDARİ GÖREVLER

 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı                   2009-

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)


Organik Kimya-I
Organik Kimya-II

Organik Reaksiyon Mekanizmaları-I (Lisansüstü)MAKALELER

1.       Murat Cakici, Mustafa Catir, Semistan Karabuga, Hamdullah Kilic, Sabri Ulukanli, Medine Gulluce, Furkan Orhan Synthesis and biological evaluation of (S)-4-aminoquinazoline alcohols Tetrahedron Asymmetry Baskıda (2010)2.       Mustafa Catir, Murat Cakici,Semistan Karabuga, Sabri Ulukanli, Ertan Şahin and Hamdullah Kilic, Synthesis of 4,4’-biquinazoline alcohols as chiral catalysts in enantioselective alkynylation of aldehydes with phenyl acetylene Tetrahedron Asymmetry, 20, 2845-2853, (2009)3.       Cakici, Murat; Karabuga, Semistan; Kilic, Hamdullah; Ulukanli, Sabri; Şahin, Ertan; Sevin, Fatma Diastereoselective Control Through Hydrogen Bonding in the Aziridination of the Chiral Allylic Alcohols by Acetoxyaminoquinazolinone" J. Org. Chem. 74, 9452-9459 (2009).4.       Karabuga S, C. Kazaz, H. Kılıç, S. Ulukanlı ve A. Çelik, Imination of Sulfoxides Using 3-Acetoxyaminoquinazolinone as Nitrogen Source in the Presence of Hexamethyldisilazane, Tetrahedron Lett., 46, 5225-5227, (2005).5.       Ulukanlı S. S. Karabuga, A. Çelik ve C. Kazaz, Substrate-Controlled Diastereoselective Aziridination of Alkenes Using 3-Acetoxyaminoquinazolinone in the Presence of Hexamethyldisilazane, Tetrahedron Lett., 46, (2), 197-199 (2005).6.       Cakmak I, Ulukanli Z, Tuzcu M, Karabuga S, Genctav K, Synthesis and Characterization of Novel Antimicrobial Cationic Polyelectrolytes, Eur. Polm. J. 40 (10) 2373-2379 (2004). 

BİLDİRİLER

1.       Hamdullah Kilic,* Mustafa Catir, Murat Cakici, Semistan Karabuga, Sabri Ulukanli, and Cavit Kazaz "Synthesis of 4,4’-Biquinazoline alcohols as Chiral catalysts in Enantioselective Alkynation of Aldehydes with Phenylacetylene" ESOC-2009- 16th European Symposium on Organic Chemistry, Prague - Czech Republic.

2.       Semistan Karabuga, Sevda Gencler, Cavit Kazaz, and Sabri Ulukanli ‘3-Aminoquinazolinones as chiral ligands in asymmetric C-C bond formation’ p-44 (ICOC, 2007, Erzurum, Turkey)

3.       Murat Cakici, Hamdullah Kilic, Sabri Ulukanli, Semistan Karabuga ‘Diastereo- and chemoselective epoxidation of acyclic allylic alcohols with new Mn(III) catalysts’ p-200 (ICOC, 2007, Erzurum, Turkey)

4.       Şemistan Karabuga, Sevda Gencler, Cavit Kazaz, and Sabri Ulukanli ‘Synthesis of chiral sulfoximines in organozinc addition to aromatic aldehides’ p-196 (ICOC, 2007, Erzurum, Turkey)

5.       Murat Çakıcı, Hamdullah Kılıç, Şemistan Karabuğa, Sabri Ulukanlı Salen-Kuinazolinon Temelli Yeni Mn(III) Katalizörünün Sentezi ve Alkenlerin Katalitik Enantioselektif Epoksidasyonu XIX. Ulusal Kimya Kongresi (2005) Bildiri.

6.       Şemistan Karabuga, Cavit Kazaz, Hamdullah Kiliç, Sabri Ulukanli XIX. Ulusal Kimya Kongresi (2005) Bildiri. Catir, M, Cakici M., Karabuga, Ş., Ulukanlı, S, Kilic, H."4,4'-Bikuinazolin Temelli Kiral Alkoller ve Aminlerin Sentezi: Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonu" 23. Ulusal Kimya Kongresi,   2009 , Sivas

7.       Cakici M., Karabuga, Ş., Ulukanlı, S, Kilic, H. “Yeni Mn(III) Katalizörlerinin Sentezi ve Alilik Alkollerin Kemo- Diastereoseçici Epoksidasyonu” 23. Ulusal Kimya Kongresi, 2009  Sivas. 

 

 

PROJELER

1.       ‘4,4'-bikuinazolin Temelli Kiral Ligandların Tasarımı, Sentezi Ve Asimetrik Sentezde Uygulamaları’ konulu TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, Proje No: 108T116 (2008-)

2.       ‘Kuinazolinondan Türemiş İminlerin Sentezi ve Enantioseçici C-C-Bağ Oluşumunda Kiral Ligand Olarak Kullanılması’ konulu TÜBİTAK Projesi, Bursiyer, Proje No: 107T447 (2007-2008)

3.       ‘Optikçe Aktif Kuinazolinon’dan Türemiş Sülfoksiimitlerin Sentezi ve Katalitik Enantioseçici Reaksiyonlarda Kiral Kompleks olarak Kullanılması’ DPT Projesi, Proje Yardımcısı, (2006-)

4.       ‘Optikçe Aktif Yeni Mn(III) Katalizörünün Sentezi ve Alkenlerin Katalitik Enantioselektif Epoksidasyonu’ konulu TÜBİTAK Projesi, Bursiyer, Proje No: 104T399 (2005-2008)

5.       ‘Kuinazolinonların ve Türevlerinin Sentezi: Antimikrobiyal Etki ve Toksisitesinin Araştırılması’ konulu DPT Projesi, Proje Yardımcısı, (2004-2007)

6.        ‘3-Asetoksiaminokuinazolinon Kullanılarak Alkenlerin Substrat Kontrollu Aziridinleştirme’ konulu TUBİTAK projesi, Proje Yardımcısı, TBAG-2322 (103T071) (2003-2005)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Tlf: 0 348 813 93 23, Fax: 0 348 813 93 24
Adres: Mehmet Sanli Mah. Dogan Güres Pasa Bul. No:134
E-mail: rektorluk@kilis.edu.tr

Ana Sayfa || Üniversitemiz || Akademik Birimler || Duyurular