2010-2011 GÜZ DÖNEMİ DERS KATALOĞU

KODU
DERSİN ADI
T
K
U
AKTS
ZORUNLU/ SEÇMELİ
KİM501Adsorpsiyon
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM503Fotofizik ve Fotokimyanın Temel Prensipleri
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM505Polimerizasyon kinetiği
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM507Kimyasal Termodinamik
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM509Polimer Teknolojisi-I
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM511Doğal Ürünler Kimyası-I
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM513Sterokimya
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM515Organik Reaksiyon Mekanizmaları-I
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM517Analitik Kimyada Seçilmiş Konular-I
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM519Atomik Spektroskopi
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM521Analitik Kimyada Çözünürleştirme Teknikleri
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM523Polimerlerin Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özellikleri
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM525Organik Sentezde Dizayn ve Strateji
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM527Azot ve Fosfor Bileşikleri Kimyası
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM690Seminer
1
0
0
7,5
ZORUNLU
KİM691Yüksek Lisans için Kimyada Uzmanlık Alan Dersi-I
4
0
0
5
ZORUNLU
KİM696Tez Çalışması
0
0
0
25
ZORUNLU

 

2010-2011 BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

KODU
DERSİN ADI
T
K
U
AKTS
ZORUNLU/ SEÇMELİ
KİM502Moleküler Spektroskopi
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM504Faz Sistemlerinin Fizikokimyası
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM506İleri Adsorpsiyon Kimyası
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM508Kolloit Kimyası
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM510Kuantum Kimyası
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM512Doğal Ürünler Kimyası II: Fenolik Bileşikler
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM514Asimetrik Sentez
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM516Organik Reaksiyon Mekanizmaları-II
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM518İsimli Reaksiyonlar
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM520Analitik Kimyada Seçilmiş Konular-II
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM522Kromatografik Analiz Yöntemleri
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM524İnorganik Eser Analizlerde Zenginleştirme Teknikleri
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM526Polimer Teknolojisi-II
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM528Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM530Elastomerler
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM532Makromoleküllerin Fizikokimyası
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM534Alkaloidler
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM536Biyoinorganik Kimya
3
0
3
7,5
SEÇMELİ
KİM690Seminer
1
0
0
7,5
ZORUNLU
KİM692Yüksek Lisans için Kimyada Uzmanlık Alan Dersi-I
4
0
0
5
ZORUNLU
KİM696Tez Çalışması
0
0
0
25
ZORUNLU
Son Güncelleme: 2012-04-02 11:16:45
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018