Programın Öğrenme Çıktıları

No

Öğrenme Çıktısı

1

Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren tüm ders araç ve gereçlerini ve kaynaklarını kullanabilme ve bilgilerini başkalarıyla paylaşabilme becerisine sahiptir.

2

Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel ve eleştirel düşünce yeteneğine sahiptir.

3

Kimya alanındaki bilimsel çalışmaları bağımsız olarak tasarlayabilmek, yürütebilir ve sonuçlandırabilir

4

Disiplin içi ve disiplinler arası etkin iletişim kurabilir ve takım çalışmaları yapabilir

5

Kimya alanındaki fikirleri, düşünceleri, gelişmeleri ve karşılaştığı mesleki problemleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve çözme yeteneğine sahip olur.

6

Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumları sorumluluk alarak, çözebilme becerisine sahip olur

7

Ulusal ve uluslar arası kalite kontrol standartları hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri alanına uygulayabilir

8

Mesleki imkânlarını etkili ve ekonomik kullanma yeteneğine sahiptir.

9

Alanı ile ilgili yayınları takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir

10

Alanı ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımlarını da içeren bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir

11

Mesleki ve toplumsal etik değerlerine sahip olur

12

Elde edilen bilimsel verileri istatistikî olarak analiz edebilir ve sonuçlandırabilir.

13

Çevresel sorunlar gibi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunlara karşı duyarlıdır ve çözüm önerileri getirebilir.

14

İş güvenliği, işçi sağlığı ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir

Son Güncelleme: 2012-11-28 15:58:24
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018