Tarih Bölümü, 2003-2004 yılında Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Bölüme Kilis 7 Aralık Üniversitesi adıyla 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci alımına başlanmıştır. 2008-2009 yılından itibaren de II. Öğretim programına öğrenci alımı yapılmıştır.

Bölümümüzün Birinci Öğretim kontenjanı 80’dir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi adı altında 2011-2012 akademik yılında ilk mezunlarını vermiş olan Tarih Bölümü’nün, mevcut öğrenci sayısı 275’tir.

Bölümümüzün amacı, Tarih alanında nitelikli araştırmacılar yetiştirerek, bütüncül ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla çağdaş teknolojilerden faydalanarak, bilimsel ölçütlere göre araştırma inceleme yapmak ve yeni araştırma yöntemleri geliştirmektir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Tarih alanında akademik kariyer yaparak üniversitelerde Akademik kadrolarda, Arşivlerde ise Arşiv Uzmanı olarak çalışma imkânlarına sahiptirler.

Bölümümüzde 3 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Bölümümüzdeki öğretim üyeleri lisans ve yüksek lisans derslerinin yanısıra yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmaktadır. Ayrıca bölümde çeşitli konferanslar ve paneller gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak ve teorik bilgileri görsel hale getirmek için düzenli olarak araştırma-inceleme gezileri yapılmaktadır.

Tarih Bölümü, Erasmus ve Farabi değişim programlarını da aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bölümümüz 10’a yakın Erasmus değişim anlaşmasıyla Türkiye’nin önde gelen bölümlerinden birisidir. Şu an itibariyle 14 öğrencimiz ve 3 öğretim üyemiz Erasmus değişim programına katılmıştır.

 

Son Güncelleme: 2022-07-05 15:49:27
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022