Program Çıktıları

 

NoÖğrenme Çıktısı
1Tarih alanı ile ilgili bilgileri içeren ders kitaplarını, bilimsel kaynakları,üst düzey bilgi ve becerileri kullanma kabiliyetine sahiptir.
2Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri, düşünceleri ve bilimsel verileri, bilimsel araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir.
3Tarih disiplini ile ilgili konularda tartışabilir, sunabilir.
4Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütebilir.
5Toplumu ilgilendiren konularda sorumluluk alır ve bilimsel çözüm önerileri getirir.
6Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.
7Tarih alanında güncel yayınları takip edilebilir, yorumlayabilir , tartışabilir ve iletişim kavrayabilecek düzeyde yabancı dil billgisine sahiptir.
8Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması konusunda etik değerleri gözetir.
10Tarih alanında hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yeni düşüncelere açık ve milli değerlere bağlıdır.
11Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Son Güncelleme: 2012-11-28 09:06:40
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021