MİSYON

           Matematik hangi konuda çalışacak olursa olsun insanın düşünme becerisini geliştirir. Her alanda gerekli olduğundan ve temel bir formasyon verdiğinden kesin tercihini “Matematik” olarak yapmış öğrencilerin dışında, yakın dallar arasında kararsız olanların da bu bölümü seçmeleri mantıklı olacaktır.

           Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanında, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son yıllarda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Matematik Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, öğrencilerine, matematik veya doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendisliğin ilgili alanlarında yüksek lisans çalışmasına hazırlayacak şekilde tasarlanmış bir lisans programı sunmaktadır. Lisans programı; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır.

           Matematik olmadan çağdaş bilimin dünyayı nasıl tasvir ettiğini anlamak mümkün olamayacaktır.

 HEDEF VE AMAÇLARI

            Bölüm, öğrenci odaklı, yeniliklere açık, bilimsel düşünceyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanı sıra katkıda da bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere,  aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip, geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.   

             Matematiği doğru yorumlamaya, araştırma / geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar, kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu çağdaş, modern ve bilgili kalabilmenin bilincini de taşımaktadırlar.

 Bölüm derslerinin yanında birçok sayıda Bologna sürecine paralel seçmeli dersler mevcut olup,  bilgisayar uygulamaları üzerine yoğunlaşılması hedeflenmektedir.

            Bölümde,  fizik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri ile çift ana dal veya yan dal uygulaması olarak verilmesi (veya karşılıklı) ve öğrenci takip sisteminin kurulması hedeflenmektedir.

Son Güncelleme: 2012-04-16 10:45:13
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018