PROGRAM ÖĞRENİM ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLERİ


1.  Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme
2.  Daha sonraki dersler için önkoşul bilgileri kazandırma
3.  Matematiksel düşünmeyi geliştirme
4.  İspat yeteneğini geliştirme
5.  Problem çözme becerisi kazandırma
6.  Araştırma ve incelemeye yöneltme
7.  Bilimsel düşünmeyi geliştirme
8.  Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretme
9.  Uygulamalı bilimlerle olan ilişkiyi anlama
10.Güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme
     becerisi kazandırma
11.Araştırmaya ve incelemeye yöneltme
12.Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisi kazandırma
13.Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapma

 

 

 

Son Güncelleme: 2012-12-07 16:02:37
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018