Vizyon ve Misyon

 

 

Vizyon

Vizyonumuz; psikoloji biliminin farklı alanlardaki gelişimine evrensel düzeyde katkı sağlamaya yönelik yöntem, paradigma ve kuram geliştiren, bilimsel/etik standartları yüksek araştırmalar gerçekleştiren, insan davranış ve zihinsel süreçlerine ilişkin benzerlik ve farklılıklar temelinde, disiplinlerarası çoklu bakış açılarını benimsemiş bilim politikaları üretebilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuyla desteklenmiş olarak mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bir bölüm olmaktır. Bunun bir yansıması olarak psikolojinin toplum ve insanlık yararına kullanılmasına katkıda bulunacak eğitim ve meslek elemanlarını yetiştirmek ve yüksek düzeyde araştırma ve uygulamalar gerçekleştirebilecek öğretim elemanı ve psikologlar yetiştirerek yeni kurulmuş ve gelişmekte olan üniversitelerin psikoloji bölümlerine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin psikoloji araştırma ve uygulamalarına yönelik geniş, kavramsal bir çatı oluşturabilmelerine zemin hazırlayacak bir kültür sağlamak bir diğer görev ve sorumluluğumuzdur.

 

 

Misyon

Çağdaş psikoloji biliminin bilgi birikimini toplumun ve insanlığın yararına kullanabilen, araştıran-sorgulayan, bilgi üreten, kendine güvenen, yaratıcı ve problem çözebilen, dünyada yaşanan olaylara ve toplumsal konulara duyarlı, yeterliklerinin ve sınırlarının farkında olan kaliteli psikologlar yetiştirmek bölümümüzün en temel misyonudur. Bu misyondan hareketle gerek bölüm içi ve gerekse bölüm dışı dersler ve öğretim üyesi-öğrenci etkileşimleriyle, mezuniyet düzeyine gelmiş öğrencilerimizin; bir üniversite mezunu olarak psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilen, bilimsel düşünebilen, psikolojideki belirgin kavram, kuram, yaklaşım ve uygulamalara yönelik temel bilgi düzeyine ve araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama, raporlama ve bildirme beceri ve deneyimine sahip, etik uygulamaları ve bilimsel sorgu biçimlerini bilen, bağımsız karar alabilen ve kendilerini bu konuda geliştirebilen bireyler olarak hayata atılmalarını sağlayabilmeyi görev saymaktayız.

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 2021-03-10 14:25:41
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021