GENEL BİLGİLER

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün amacı, Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar yetiştirmektir.

 

Bölüm, “Türk Dili” ve “Türk Edebiyatı” temel olmak üzere, uzmanlık alanlarına göre adları ve çalışma alanları aşağıda gösterilen dört anabilim dalından oluşmaktadır:

1. Eski Türk Dili: Türkçenin tarihî dönemleri, gelişimi ve lehçeleri;

2. Yeni Türk Dili: Tarihi ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları;

3. Eski Türk Edebiyatı: Türk Edebiyatının ilk dönemlerinden Yeni Türk Edebiyatının oluşumuna kadar geçen uzun sürede kaydedilmiş aşamalar ve bunların diğer edebiyatlarla karşılaştırılması.

4. Yeni Türk Edebiyatı: XIX. yüzyıldan günümüze kadar Türk Edebiyatının gelişimi, özellikleri ve diğer edebiyatlarla ilişkileri.

5.Türk Halk Edebiyatı: “Sözlü Edebiyat” ve “Popüler Edebiyat” genel başlıkları altında halk şiiri, halk anlatılarının günümüz yöntem ve kuramları doğrultusunda incelenmesi.

DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması” ve “Türk Dil Bilimcisi” unvanı verilir.

Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alabilmektedir.

Son Güncelleme: 2022-06-15 15:06:28
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022