Adı

Mehmet

M.EROL

Soyadı

EROL

Unvan

Yrd.Doç.Dr.

Doğum Yeri ve Tarihi

Silifke 07.11.1968

Birimi

Bölümü

Fen Edebiyat Fak. /Türk Dili ve Edebiyatı

E-posta/web

merol@kilis.edu.tr

Yabancı Dil-Puanı

İngilizce – 55 (ÜDS)

Tel

0348 – 8222350/1408

Öğrenim Düzeyi

Düzey

Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Bilim Dalı

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Halk Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

1995

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Halk Edebiyatı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2002

Akademik Unvanlar

Unvan

Üniversite

Yıl

Arş.Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1995-2002

Arş.Gör.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2002-2004

Yrd. Doç. Dr.

Gaziantep Üniversitesi

2004-2007

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-

İdari Görevler

 Görev

Yıl

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı

 2004-2011

 

 

 

 

Üyelikler

  1. “Kumru” Dergisi Yazı Kurulu Üyesi
  2. Milli Folklor Dergi Temsilciliği

Yayınlar

1.   EROL, Mehmet, “Türk Dünyasında Kız Kaleleri Üzerine Anlatılan Efsaneler”, Kobustan Dergisi,   Azerbaycan, Mart 2004.

2. EROL, Mehmet, “Azbî Baba ve Dîvânı”, Türkbilig, Eski Türk Edebiyatı Özel Sayısı, 2003/6, 69-86.

3. EROL, Mehmet, “Türk Dünyasında “Kız Kalesi” Adlandırmalarının Kaynağı ve Bunlara Dair Anlatılan Efsanelerin Teşekkülü Üzerine”, Milli Folklor, sayı 65, 2005, 73-84.

4.  EROL, Mehmet, “Şahkulu Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Azbi Baba ve Tarikat Anlayışı”, G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, Ekim 2003. IX/27, Güz 2003, s. 43-54. 

5.  EROL, Mehmet, “Köy Hayırlarının Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme –Gökçalı Köyü Örneği-, Türklük Bilimi Araştırmaları, 16. sayı, 2004-GÜZ, 111-126.

6.  EROL, Mehmetn (1998), “Dede Korkut’ta Kadın Tipleri ve Günümüze Yansımaları”, Dede Korkut Bilgi Şöleni, Bayburt 1998.

7.  EROL, Mehmet (1999), “Bir Sanat Kolu Olarak Aşıklık Geleneği ve Aşıkların Eğitimi”, I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, ÇOMÜ, 1999.

8. EROL, Mehmet (2003), “Engeller Epizotu Bağlamında Türk Halk Hikâyelerinde Zindana Atılma Motifi”, Hapishaneler Sempozyumu, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 4-5 Aralık 2003.

9. EROL, Mehmet (2004), “Türk Halk Şiirinde Benzetme Unsuru Olarak Meyvelerin Kullanımı”, Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 7-8 Nisan 2004.s.129-151.

10. EROL, Mehmet (2004), “Kaz Dağı Türkmenleri ve Toros Tahtacılarında Ölüm Fenomeni, Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25-26 Kasım 2004.

11. EROL, Mehmet (2006), Cuha (Nasrettin Hoca) Örneğinden Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Halk    Edebiyatı Ürünlerinden Faydalanma”, The Third Symposium on Lenguage and Culture, University of Aleppo,13-14 March 2006.

12. EROL, Mehmet (2006), "Kilis'te Derlenmiş Bir Bey Böyrek Hikayesi", 7.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (27.06.2006-01.07.2006), Gaziantep-TÜRKİYE.

13. EROL, Mehmet (2006), "Beyşehir Gölü Üzerindeki Kız Kalesi İle İlgili Efsanelerin Kaynakları", 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2006, Beyşehir-KONYA.

14. EROL, Mehmet (2006), "Cimcime Sultan Destanı'nın Anadolu ve Tatar Eş Metinleri Üzerine Bir Mukayese", 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006-İZMİR, s.831-844.

15. EROL, Mehmet (H.A. Erol ile Birlikte) (2008), "Gaziantep ve Kilis’te Esnaf Sahreleri", I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 13-19 Ekim 2008, KIRŞEHİR.

16. EROL, Mehmet (2008),  “Suriye'deki Türkçe Yer Adları Üzerine”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008 ANKARA.

17. EROL, Mehmet (2010), "Suriye (Halep) Türkmenlerinde Karacoğlan Bilgisi", II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 17-25- Nisan 2010-İZMİR.

18. EROL, Mehmet (2010), “Suriye Türkmenleri ve Edebiyatları”, Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, 7-9 Ekim 2010 KAYSERİ.

19.  EROL, Mehmet, (2011), “Tasavvuf Konulu Edebiyatın Adlandırılması ve İnceleme Yöntemleri Üzerine,  Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı 16-17 Eylül 2011 İSTANBUL. 

20.  EROL, Mehmet (2009), Oylum Köyü Lebeniye Günü (Şeyh İzzettin Hazretleri), Zeytin Dalı Dergisi, S.48, ss.8-9.

Son Güncelleme: 2012-02-15 17:16:20
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2015