Ekoloji sempozyumu 2012

Evrende yaşayan tek gezegen olarak bilinen Dünyamızın artık giderek yaşlandığı, kendini yenileyebilen özniteliklerinin giderek yok olduğu düşünülmektedir. Asırlardır doğal kaynakları fütursuzca kullanan insanoğlu, son birkaç yüzyılda artık kendi bindiği dalı kesmeye devam ettiğini nihayet görebilmiştir. Doğal dengenin ve doğadaki canlıların birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen EKOLOJİ bilimi bu aşamada tüm bilim dallarındaki araştırıcıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Genellikle Biyoloji Bilimleri ile ilgili alanlardaki bilim insanlarının rağbet gösterdiği EKOLOJİ artık diğer fen bilimlerinin ötesinde sosyal bilimlerde de gözde araştırma konuları arasında yerini almaya başlamıştır. Üçüncü toplantısını Kilis’te 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlediğimiz sempozyuma katılan bilim insanlarının portföyü değerlendirildiğinde bu görüş kolaylıkla desteklenmektedir. Sempozyumda sunulan bildiriler değerlendirildiğinde araştırmaların daha çok “Çevre-Su Kirliliği, Ağır Metallerin Çevreye Etkileri, Doğal Kaynakların Durumu, Biyolojik Çeşitlilik, Organik-Ekolojik Tarım Uygulamaları, Kentsel Peyzajda Ekolojik Yaklaşımlar, Ekoloji-Çevre Politikaları, Çevre Eğitimi gibi alanlarda yoğunlaştığı dikkati çekmektedir.

 

EKOLOJİ – 2012 Sempozyumu’na katılan bilim insanlarının ortak görüşü; doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı, yapay kirleticilerin kısıtlanması, tarımda biyolojik mücadele ile çevre kirliliğinin azaltılması, canlılar arasında yok olmaya yüz tutan doğal dengenin yeniden imarı konusunda çalışmaların arttırılması, ülke politikalarında çevre konularına daha fazla dikkat çekilmesi, özellikle ilköğretim çağında çevre eğitimlerinin daha ciddi ve kalıcı bir şekilde verilmesi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde su kirliliğinin önlenmesi konusunda daha etkili çalışmalar yapılması, kentsel düzenlenmelerde ekolojik yaklaşımların benimsenmesi gibi konuların önümüzdeki dönemde de önemini koruyacağı şeklindedir.

 

EKOLOJİ – 2012 Sempozyumuna yaklaşık 450 kişi kayıt yaptırmış,

  1. Sedat V. YERLİ (Hacettepe Üniversitesi)
  2. Raman DANG (Hindistan)
  3. İlkay ERDOĞAN ORHAN (K.K.T.C.)
  4. Ivan SALAMON (Slovakya)

birer çağrılı bildiri sunmuşlardır.

 

Önceki toplantılarda olduğu üzere, EKOLOJİ-2012 Sempozyumu da, öncelikle Türkiye’de Ekolojik sorunların bilimsel bir ortamda tartışılması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ile kaybolmaya yüz tutan biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve sürdürülebilir kullanımı amaçlanmıştır. EKOLOJİ-2012 Sempozyumu uluslararası katılımlı olarak gerçekleşmiş olup, Hindistan, Slovakya, K.K.T.C., Suriye, İran ve Azerbaycan’dan gelen katılımcılar kendi ülkelerindeki sorunları da dile getirmişlerdir.

 

EKOLOJİ-2012 Sempozyumuna toplamda 70 farklı üniversite ve yaklaşık 20 kamu kuruluşundan katılım sağlanmıştır. Sempozyumda 185 sözlü, 237 poster olmak üzere 422 bildiri yer almıştır. Sempozyum konu başlıklarının ve katılımcıların çeşitliliğinin ekolojiye olan ilginin arttığının ve çalışma ve çözüm önerilerini daha da kolaylaşacağı algısını güçlendirmiştir. Ayrıca, EKOLOJİ-2013Sempozyumu’nun Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yapılmasına karar verilmiştir.  

 

EKOLOJİ SEMPOZYUM KURULU

Prof. Dr. Sedat V. YERLİ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman AKBULUT (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

 

 

 

Son Güncelleme: 2012-11-14 16:04:03
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018