Programın Öğrenme Çıktıları

No

Öğrenme Çıktısı

1

Biyoloji bilgisini ve kavrayışını alışılmamış yapıdaki problemlerin çözümüne uygulama becerisine sahiptir.

2

Biyolojide deneylerde kullanılan canlı ve cansız materyallerin kullanımını ve laboratuar yöntemlerini ilgilendiren risk değerlendirmelerini yönetme becerisine sahip olur

3

Elde edilen bilimsel verileribilimsel yöntemlerle analiz eder yorumlar ve tartışır.

4

Günlük hayatta alanıyla ilgili karşılaşabileceği problemleri çözmek üzere ve onların çözülebilmesi için stateji belirleme becerisi kazanır.

5

Biyolojik araştırma ve geliştirme alanındaki başlıca meselelerin farkında olma ve değerlendirme becerisi

6

Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumları sorumluluk alarak, çözebilme becerisine sahip olur

7

Alanıyla ilgili bilgi kaynaklarına teknolojik imkanlarla yorumlama ve kullanma becerisine sahiptir.

8

Alanı ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımlarını da içeren bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir

9

Disiplin içi ve disiplinler arası etkin iletişim kurabilir ve takım çalışmaları yapabilir

10

Biyolojik deyimler, kaynaklar, kurallar ve multidisipliner bakış açısı kazandırma

11

Çevresel sorunlar gibi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunlara karşı duyarlıdır ve çözüm önerileri getirebilir.

12

Mesleki ve toplumsal etik değerlerine sahip olur

13

Biyoloji alanındaki bilimsel çalışmaları bağımsız olarak tasarlayabilmek, yürütebilir ve sonuçlandırabilir

14

Sürekli mesleki gelişme için ihtiyaç duyulan çalışma yetkinlikleri

Son Güncelleme: 2012-11-28 09:19:00
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018