Program Çıktıları

1-Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek

2- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek

3- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek

4- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki i güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek

5- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek

6- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek

7- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak

8- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 

9- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 

10- Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

 

11-Değişimin doğasını anlamak.

 

12- Coğrafî literatürü takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,

 

13-Farklı coğrafî teknikleri ve yaklaşımları kullanabilmek,

 

14-Coğrafî düşünceleri, prensipleri ve teorileri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek,

 

15-Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini coğrafî bağlamda kullanabilmek,

 

16-Mekânsal ilişkilerin önemini değişik ölçeklerde kavrayabilmek,

 

17-Bölgelerin ve yerlerin çeşitliliğini ve karşılıklı bağımlılığını anlamak,

 

18-Coğrafî bilgiyi toplama, karşılaştırma, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak,

 

19-Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel ve eleştirel düşünce yeteneğine sahiptir.

 

20-Mesleki imkânlarını etkili ve ekonomik kullanma yeteneğine sahiptir.

 

21-Elde edilen bilimsel verileri istatistikî olarak analiz edebilir ve sonuçlandırabilir.

 

22-Çevresel sorunlar gibi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunlara karşı duyarlıdır ve çözüm önerileri getirebilir.

Son Güncelleme: 2021-03-17 17:18:56
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021