GENEL BİLGİLER    

Coğrafya Bölümü, arazi değişimlerini ve doğal süreçleri tahlil ederek kültürel ve doğal olayları tam olarak anlamayı amaçlamaktadır. Coğrafya, ele aldığı konular bakımından diğer birçok bilimle örtüşmesine rağmen uyguladığı metotlar ve ulaştığı sonuçlar bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Coğrafya Bölümü, uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede bir coğrafya eğitimi sunmaktadır. Bölümümüzde uygulanan program; Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyoloji, Antropoloji ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı disiplinlerle iç içe olan fiziki ve beşerî coğrafyanın çok yönlü kombinasyonundan oluşmaktadır.

Bu nedenle  öğrencilerimizin özellikle belirtilen disiplinler arasındaki ilişkileri kavrayabilmeleri ve disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir.Bugün tüm dünyada coğrafyacılar sanayi sektörünün her alanında ve özellikle endüstri ve iş sektörlerinde, kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.


 

 

             


Dünyanın İlk Coğrafyacısı Strabon

Piri Reis ve Haritalar Albümü

 


Son Güncelleme: 2017-09-14 15:51:32
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017