GENEL BİLGİLER    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü 2009 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Eğitim öğretim süresi boyunca bilimsel alanda Coğrafya ile ilgili çeşitli bilgi ve beceriler kazandırma sosyal, kültürel ve doğal olayları anlama amaçlanmaktadır. Coğrafya bazı Fen bilimleri, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji ve Uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinlerle yakın etkileşim içerisinde faaliyet gösterir. Ele aldığı konular bakımından diğer bazı bilimlerle örtüşmesine rağmen arazi değişimleri ve doğal süreçleri tetkik ederek uyguladığı metotlar ve teknikler, kullandığı ilkeler ve ulaştığı sonuçlar bakımından önemli farklılıklar gösterir.

Geniş bir ders içeriği olan Coğrafya Bilimi, Fiziki, Beşeri ve İktisadi, Bölgesel ve Türkiye Coğrafyası anabilim dallarına ayrılıp bu alanlardaki çeşitli bilim dalları kapsamında, sahasında uzman öğretim elemanlarının özverili çalışmalarıyla eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Zorunlu ve seçmeli olarak alınan derslerde pratik bilgiler yanında arazi çalışmalarına da büyük önem veren bölümde, öğretmenlik mesleğini seçenler için Orta Öğretim kurumlarında pedagojik formasyon uygulamaları yapılmaktadır.

Bölümde ara sınav ve final sınavı olmak üzere her dönem iki sınav yapılmaktadır. Ara sınav sonuçlarının % 40’ı, final sınav sonuçlarının ise % 60’ı ders geçme notu için esas alınmaktadır. Bu iki sınavdan 100 üzerinden en az 50 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrenci başarılı sayılmaktadır. Ancak final notunun da en ez 50 olması gerekmektedir. Ders geçme notu sınıf ortalamalarından etkilenebilir. Öğretim elemanları ders işleyiş yöntemi ve dersin içeriğine göre ödev, sunum, proje vb. gibi etkinliklere de notlar verebilirler.


 

 

             


Dünyanın İlk Coğrafyacısı Strabon

Piri Reis ve Haritalar Albümü

 


Son Güncelleme: 2020-09-28 14:21:30
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020