cografya

 

GENEL BİLGİLER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü 2009 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Bölümümüzde “Beşeri ve İktisadi Coğrafya”,  “Fiziki Coğrafya” , “Bölgesel Coğrafya” ve “Türkiye Coğrafyası” olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Akademik kadromuzda bir Doçent, üç Doktor Öğretim Üyesi, dört Araştırma Görevlisi olmak üzere sekiz akademik personel görev yapmaktadır.  

Coğrafya; doğal ortam ve insan etkileşimi üzerine odaklanan, mekansal olayların dağılışı ile neden ve sonuçlarını inceleyen disiplinler arası bir bilimdir. Bölümümüzün temel amacı, coğrafi olaylar arasındaki ilişkileri anlamlandırabilen, mekansal sorunları bilgi ve teknolojiyi kullanarak çözümleyebilen, bilimsel yöntem ve tekniklere hakim nitelikli coğrafyacılar yetiştirmektir. 

Hızlı bir toplumsal-mekânsal değişme ve gelişme süreci yaşayan Türkiye’de; çevresel, sosyo-mekânsal planlama ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için coğrafyacıların çalışmalarına gereksinim vardır ve küreselleşme-yerelleşme süreciyle birlikte coğrafya daha da önem kazanmaktadır.


Coğrafya Bölümü’nden mezun olanlar, "Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Lisans Diploması"na sahip olmaktadırlar. Ayrıca lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler mezun olduklarında öğretmenlik yapabilmektedir.  

Coğrafyacılar eğitim, çevre ve afet yönetimi, şehir ve bölge planlama, yerel ve bölgesel kalkınma, emlak vb. pek çok farklı alanda ve MTA, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, TÜİK, DSİ, DPT, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman gibi bakanlıklar ile TRT, belediyeler, kamusal/özel sektörün AR-GE birimlerinde çalışabilirler.

Coğrafya Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, kamu ve özel sektörde ilk ve orta öğretim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) derslerini alan öğrenciler başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kamu kurumunda ve özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedir.

Ayrıca coğrafyacılar, coğrafyanın farklı anabilim dallarında lisansüstü (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) eğitimi alarak akademik eğitimlerini sürdürebilirler.

Son Güncelleme: 2022-07-07 13:43:09
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022