Bölümün amacı;

  • Doğu Dilleri ve Edebiyatları ve kültürlerini incelemek ve öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliği kazandırmaktır. Eğitim sürecinde teorik ve pratik bilgiler verilirken ilgili dillerle ilgili zengin görsel ve işitsel kaynaklar da kullanılacaktır. 
  • Arap Dili ve Edebiyatı programının ana gayesi öğrencilere eğitim ve öğretim süresince, bu diller ve edebiyatları alanında gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Avrupa Birliği sürecindeki ülkemizin doğu ve batı arasındaki stratejik konumu ve ehemmiyeti göz önünde bulundurularak Doğu dilleri, edebiyatları, kültürleri ve toplumları alanlarında uzman bireyler yetiştirmektir.
  • Bölümde var olan ve ileride zenginleştirilecek olan akademik kadronun hedefi yurtiçi ve yurt dışında etkin olacak özgün bilgi ve araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları yurtiçi ve yurtdışı yayın organlarında yayınlayarak bilim ve akademi dünyasına katkıda bulunmaktır. Bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaları hususunda Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerini teşvik etmek ve bu doğrultuda yetiştirmektir. Farklı birimlere, gereksinim duydukları destekleri sağlamak; Tarih, Eski Türk Edebiyatı, Osmanlıca, Kültür Tarihi, Medeniyet Tarihi, Bilim Tarihi, Dini Bilimler, Siyaset ve Felsefe alanında gerek duyulan dil ve araştırmalara destek olmak ve katkıda bulunmaktır.
  • Türkiye'nin ileri gelen üniversitelerinden İstanbul, Ankara, Selçuk ve Atatürk üniversitelerindeki muadil bölümlerle Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında bilimsel ve akademik düzeyde etkinlikler geliştirmek, ayrıca dünyadaki Middle East Studies, Oriental Studies vb. isimler altındaki üniversite kürsüleri ile diyalog halinde olmak ve onların doğuya ve ülkemize ait çalışmalarını takip edip akademik düzeyde alışverişlerde bulunmaktır. Bugün gelişmiş pekçok ülke üniversitelerinde bu dillerle ilgili bölümler bulunmakta ve bizim de içinde bulunduğumuz bu coğrafyalara ve ülkelere dair başta akademik olmak üzere her düzeyde çalışmalar ve projeler üretilmektedir. 
  • Arap Dili ve Edebiyatını tanımak ve ülkemizde üretilmiş ve üretilecek edebi ve bilimsel çalışmaları bu ülkelere tanıtabilmek.

    

Son Güncelleme: 2015-08-05 15:08:11
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021