GENEL BİLGİLER

      Arapça 24 Arap ülkesinde 348.55.830 kişiye yakın bir nüfus tarafından konuşulan  bir dildir. Birleşmiş Milletler Örgütü 1974'te Arapçayı altıncı resmi dil olarak kabul etmiştir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in dili olması nedeniyle çok kıymetli olan ve son yıllarda ülkemizin Ortadoğu ile kurduğu yakın ilişkiler sonucu Arap dili daha da önem kazanmıştır. Bu bağlamda Arapça bilen yetişmiş bireylere olan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Bu ihtiyaca binaen Arapça, ülkemiz örgün eğitim kurumlarında seçmeli yabancı dil olarak kabul edilmiş ve değişik üniversitelere bağlı 9 üniversitede öğretilmeye devam edilmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü de coğrafî konumu gereği bu ihtiyacı karşılayacak faaliyetlerine hız vermiştir. 
       Üniversitemizin yer aldığı Kilis ili, Suriye ve Ürdünlü birçok öğrenciye kucak açmış ve güven içinde öğrenim imkânı sunmuştur. Suriye’den gelen kimi öğrenciler bölümümüze kayıt yaptırmışlardır.
Bu durum, dil öğrenimi gören öğrencilerin sürekli olarak eksikliğini hissettiği, teorik olarak öğrendiği bilgileri kullanma imkânı sağlayacak konuşma yetisinin gelişimini karşılayabilecek ve çoğunun da imkânsızlıktan dolayı yapamadığı yurt dışı seyahatlerini sıfır maliyetle öğrencinin ayağına getirmiştir. Bu anlamda, bölümümüze kayıt yaptırıp öğrenim hayatlarına burada devam eden ve anadilleri Arapça olan bu öğrencilerimiz, dilin dört boyutundan biri olan konuşma hususunda bölüm öğrencilerine somut katkı sağlamışlardır. Sadece bu yönüyle bile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü benzerleri karşında belirgin bir avantaja sahip olmuştur. Zira bu durum, bünyesinde Arapça konuşma hocası bulunduran bölümlerin uygulamalarından farklıdır, çünkü konuşma hocasıyla sadece derste muhatap olan öğrenci, sınıfındaki anadili Arapça olan arkadaşıyla tüm günü Arapça konuşarak geçirme imkânına sahiptir. Buna ek olarak, ilimizde misafir ettiğimiz Suriyelilerin burada oluşları, öğrencilerimize çarşıda, pazarda bir Arap ülkesindeymiş gibi pratik yapma imkânı sağlamaktadır. Verimli kullanıldığında ve bölümün 4 yıllık öğretim süreci göz önüne alındığında öğrencinin Arapça konuşma hususunda çok önemli bir gelişme sağlayacağı aşikârdır.
Son yıllarda anadili Arapça olan ülkelere karşı sergilenen yakınlık ve işbirliği bağlamındaki aktif devlet politikası göz önüne alındığında bilimsel, kültürel ve ekonomik alanlarda Arap dili uzmanlarına ihtiyacın kayda değer bir şekilde artacağı bir yalın gerçektir.
Bu çerçevede Arap Dili Ve Edebiyatı alanında öğrenim görmek ve uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, Arapça açısından her türlü imkâna sahip, Güneydoğu Anadolu’nun küçük ve şirin şehri Kilis, sıcak iklimi ve sıcak insanlarıyla, Arapçayı öğrenmede en uygun ve etkileşimli bir ortam sunmaktadır.
Son Güncelleme: 2019-08-16 11:08:49
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019