FELSEFE BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

 

1. Felsefe ve sosyal bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisine sahip olur.

2. Felsefe alanında literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerine sahip olur.

3. Çok yönlü düşünme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

4. Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisine sahip olur.

5. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

6. Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.

7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.  

8. Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında eleştirel tarzda düşünebilir.

9. Felsefe alanında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisine sahip olur.

10. Felsefe alanında özgün, bağımsız çalışmalar yapabilir.

11. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerlerin korunması, çevreye karşı duyarlı olma konusunda yeterli bir bilince sahip olur.

12. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve uygulama yeteneğine sahip olur.

13. Felsefe alanıyla ilgili yayınları takip edecek ve kullanabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

14. Felsefe alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirme becerisine sahiptir. 

Son Güncelleme: 2012-04-12 15:53:31
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021