MİSYONUMUZ

 

Felsefe Bölümü, felsefe ve sosyal bilimler alanlarındaki bilgiyi kültürel, sosyal, etik vb. konulara uygulayan, alanında özgün ve bağımsız çalışmalar yapan, çok yönlü düşünme ve çözümleme yeteneğine sahip olan, çağın kültürel, sosyal, etik vb. sorunlarını eleştirel tarzda düşünen, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olan öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

VİZYONUMUZ

 

Felsefe Bölümü, içinde yaşadığı toplumun, coğrafyanın ve bir bütün olarak dünyanın geleceğini şekillendirecek felsefi ve bilimsel yeterliklere sahip, çoğulcu ve özgür düşünceyi geliştiren, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, demokrasiyi özümsemiş ve ona sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu anlamda, felsefeyi alışılageldiği gibi salt Batı gelenekleriyle (Antik Yunan, Kıta Avrupası, Anglo-Sakson vd.)  değil, aynı zamanda Doğu düşünce biçimleriyle de (Hint, Çin, İslam) işleyerek zengin bir düşünme biçimi ortaya koymayı amaçlar.

 

 Bölümümüz, ulusal ve uluslararası üniversitelerle işbirliği içinde bilimsel çalışmalar yapmak suretiyle evrensel bir düşünce okulu haline gelmeyi amaç edinmiştir. Müfredatını ve eğitim stratejisini bu amaca dönük olarak şekillendirmiş olan bölümümüz, yüksek lisans ve doktora programlarını da en kısa zamanda etkinleştirme amacını gütmektedir.

Son Güncelleme: 2012-04-12 15:32:48
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018