MİSYONUMUZ


Üniversiteler, bir kentin ya da bir bölgenin değil neredeyse tüm dünyanın alt-yapısından tutun tüm üstyapı kurumlarının kurucu ve işlevsel bilgi üretiminin yapıldığı ve örgün öğretimin en üst kurumu olarak kabul edilen kurumlardır. Üniversiteler, bu kurumlarda ürettiği ya da türettiği görüş, öneri ve yöntemlerle ihtilafların çözümüne katkı sunacak olan bilgi ve tekniklerin üretildiği kurumlardır. Bir bütün olarak dünyanın tüm öğelerinin sürekli bir devinimle, farklılaşmakta olduğu bilinen bir gerçektir ve söz konusu olan bu devinim pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Hareketli alanlarda mevcudu korumaya çalışmak geriye gidişin bir ifadesidir, bundan dolayı üniversitelerin ve akademisyenlerin kadim değerleri ve kaidesi korunmak koşuluyla değişimden, devinimden yana tavır almaları, yeniliğe ve farklı çözüm yollarına başvurmaları gerekir. 7 Aralık Kilis Üniversitesi Felsefe Bölümü böyle bir öğrenci hedef kitlesi oluşturmayı amaçlamaktadır.

7 Aralık Kilis Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencilerin felsefi olgunluk göstererek farklı görüşlere saygı duymayı öğrendikleri, kişisel görüşlerini ve çözümleme yeteneklerini geliştirdikleri, günümüz dünyasının oluşumunda etkili olan tüm düşünce ve değerlendirme biçimlerini ele alıp yeniden yorumladıkları, yeni düşünce ve değerlendirme biçimlerini herhangi bir ön yargıya kapılmaksızın özgürce araştırdıkları, bireysel ve toplumsal sorunları derinlikli bir biçimde ele aldıkları ve bu sorunları ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik (etik ve estetik) düzlemlerde tartışabilecek yeterliliği kazandıkları, doğru düşünme, tartışma ortamlarında sağlam savlar geliştirebilme ve savunabilme becerileri edindikleri, yaşam boyu devam edecek bir öğrenme alışkanlığı kazandıkları bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, içinde bulunduğumuz dünyanın maddi ve manevi atmosferini derinden etkileyen en son biyolojik, teknolojik ve tıbbi gelişmeler; disiplinler arası koordinasyonların eşliğinde entelektüel etkinliği “değerler” alanı üzerine odaklayan eğitim ve öğretim modeliyle öğrencileri yalnızca teorik bilgiyle donatmayı değil, felsefenin pratik hayatı yönlendirici gücünden yararlanmalarını da sağlamayı amaçlar. Bunun dışında felsefe bölümü, eleştirel düşüncenin güçlendirilmesi, kültürel ve manevi mirasın akıl ve vicdan temelinde korunması, sağlıklı ve saydam (berrak) düşüncenin temellerinin atılması gibi farkı noktalardaki öneminden ötürü mantık eğitimini önceleyerek öğrencileri mantık disiplini alanında uzmanlaştırmayı hedefler.

 

VİZYONUMUZ

 

7 Aralık Kilis Üniversitesi Felsefe Bölümü, mevcut bilimsel ve felsefi yöntemleri benimseyip eleştirel düşünce anlayışını ön planda tutup günümüz dünyasının demokrasi ve özgür birey yaklaşımını benimsediği gibi bilimin her zaman doğruları ve gerçekleri ortaya koyar yargısının bizi bir başka açıdan skolastik tutuma sevk ettiğini, salt övünmenin gerilemenin, salt eleştirinin de ilerlemenin başlangıcı olduğu ilkesini de benimser.  Ayrıca ait olduğu kültüre ve kendi değerlerine karşı sorumluluk bilincine sahip olan ve bu doğrultuda yerli ve milli değerleri ön planda tutan, küresel değerleri benimseyen akademik kadrosuyla 7 Aralık Kilis Üniversitesinin eğitim programlarına katkıda bulunacak, kişisel ve toplumsal hayata yön vermede, çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlayacak, ülkelerin gelişmesine katkıda bulunan bir bilgi dalı olan felsefeyi yaşama eklemleyerek ülkemizde de etkili bir duruma getirecek, ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde sorumluluk alacak,  disiplinler-arası çalışmalara katkı sunacak, ulusal ve uluslararası felsefi çalışmalarla akademik dünyada 7 Aralık Kilis Üniversitesini temsil edecek ve bölge insanının düşünsel gelişimine katkıda bulunacaktır. 7 Aralık Kilis Üniversitesi Felsefe Bölümü, yabancı diller konusunda donanımlı öğretim üyeleri, öğrencilerin farklı yabancı dilleri öğrenmelerine imkan tanıyan çok yönlü seçmeli yabancı dil dersleri sayesinde ulusal ve uluslararası standartlarda gittikçe göze çarpan, çeviri faaliyetleri ve yabancı dillerde yayın konusunda etkili, yerel ve ulusal sınırların ötesine uzanan bir bölüm olarak evrensel, milli, manevi ve kültürel değerlerin geliştirilmesinde ayrıcalıklı pay sahibi olmaya, uzun vadede 7 Aralık Kilis Üniversitesi, genel teknoloji, bilim ve strateji politikalarına arka plan desteği sağlamaya adaydır.

Son Güncelleme: 2021-03-24 11:10:58
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021