GENEL BİLGİLER

2009 yılında kurulan "Felsefe Bölümü", dört yıl süren lisans programı içermektedir.

Felsefe programının amacı, bilimsel ve felsefi bir tarzda düşünme yönteminin öğretilmesi ve bu yolla insana, topluma ve evrene ilişkin gerçeklerin kavranarak ülke ve dünya gerçeklerini anlamaya ve kavramaya istekli ve kabiliyetli bireylerin yetiştirilmesini sağlarak ülkelerin gelişmesine katkıda bulunan bir bilgi dalı olan felsefeyi, zamanla ülkemizde de etkili bir duruma getirmektir. Bu amaçla, bölümün lisans programı, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi ve Bilim Tarihi alanlarına ilişkin derslerden oluşmaktadır.

Sistemli ve birbirini tamamlayan dersler sayesinde, öğrenciler, felsefe alanında donanımlı bir bilgi birikimine sahip olarak lisans programını tamamlarlar. Bu bilgi donanımı sayesinde, öğrenciler, bir tartışma ortamında yada akademik bir toplantıda tezler geliştirme ve tezlerini savunma becerisini de geliştirirler.

Mezunlarımız "Felsefeci" unvanını alırlar. Toplumu aydınlatan bireyler olarak birçok alanda görev alırlar ve bilgi ve bilimin yayılmasını sağlayan bireyler olarak görev yaparlar. Mezunlarımız öğretmenlik ve akademisyenlik yapabilecekleri gibi, sosyal bilimler alanında toplumun ihtiyaacı doğrultusunda çeşitli alanlarda istihdam edilebilirler. Kültür Bakanlığı ve diğer bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT ve diğer yayım kuruluşlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadır. 2011'de, formasyon eğitimi almış öğrenciler, MEB'e "Psikolojik Danışman ve Rehberlik" öğretmeni olarak atanmışlardır.    

Son Güncelleme: 2022-06-30 11:56:13
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022