Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, genetik, mikrobiyoloji , hücre biyoloji, biyokimya gibi bilim dallarının gelişmesi ile birlikte gelişmiş disiplinlerarası bir alandır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi özellikle İnsan Genom Projesi' nin (2003) tamamlanmasıyla ve buna paralel olarak farklı disiplinlerdeki hızlı gelişme ile artık bu ilgi salt bir merak olmaktan çıkıp, üretilen bilgi, sağlıktan, çevreye, tarım, hayvancılık ve enerji dahil pek çok sektörde önemli bir itici güç haline gelmiştir. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü moleküler biyolojideki bilgi birikimine ve genetik mühendisliği uygulamalarına dayanmaktadır.


Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün amacı, temel genetik, biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya birikimine sahip moleküler biyoloji, gen ve protein mühendisliği, biyoteknoloji gibi alanlarda kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla , temel derslerin yanı sıra öğrencilerin gelecekte çalışmak istedikleri alanlara daha güçlü alt yapı sağlamak seçmeli alan dersleri de lisans eğitim programında sunulacaktır.


Bölümümüzde 1 Profesör 3 Yardımcı Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları tıp, tarım, veterinerlik, adli bilimler, biyoteknoloji, nanoteknoloji vs. gibi çok geniş bir alanda iş imkanı bulabilmektedirler.

Son Güncelleme: 2018-09-21 13:59:52
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018