program çıktıları

1Temel biyoloji bilgisini güncel yaklaşımlarla irdeleyebilir ve multidisipliner çalışabilir.
2Disiplinler arası temel bilgilere sahiptir ve gerektiğinde alanı ile ilgili konularda bilgilerini kullanabilir.
3Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında kullanılan yöntemleri ve teknikleri uygulayabilir
4Canlıların yapı ve işlevlerini inceleyebilme, yapı-işlev ilişkisini tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
5Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımları açıklayabilir; santral dogmada yer alan mekanizmaları moleküler düzeyde tanımlayabilir.
6Bilimsel çalışma disiplinine sahiptir, bağımsız karar verebilir ve çözüm odaklı düşünebilir
7Etik değerlere sahiptir ve meslek hayatında profesyonel davranış sorumluluğu sergileyebilme yeteneğine sahiptir
8Mevcut teknolojik imkanları da kullanarak kaynak taraması yapabilir, bilgiyi bulur ve yorumlayabilir.
9Ön bilgileri değerlendirebilir, deney kurgulayabilir ve sonuçları tartışabilir.
10Gelişmeleri takip edebilmek ve makale yazabilmek için gerekli yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilir.
11Alanı ile ilgili yayınları takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir
12Araştırma projeleri geliştirebilir, takım çalışması yapabilir
13Sürekli öğrenmenin bilincinde olarak alanında ve ilgili alanlarda güncel gelişmeleri takip eder.
Son Güncelleme: 2013-10-03 09:55:24
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018