Genel Bilgiler

2018-2019 akademik döneminde ilk öğrencilerini alan Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, sekiz yarıyıla uygun tasarlanmış bir lisans programı olup öğretim dili Türkçedir. Bölümde öğrencilere ileri düzeyde sosyolojik eğitimle toplumsal ve kültürel konularda analiz mantığının verilmesi, mesleki veya serbest çalışma ortamı için bilimsel yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.  Öğrencilerin ders alma süreçleri boyunca öğretim üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle, kendilerini akademik ve bilimsel açılardan geliştirme süreçleri her aşamada değerlendirilmektedir.

Sosyoloji lisans programı, fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacaktır. Bu işbirliği, sosyal bilimlerin kavram, veri ve teori açısından karşılıklı yardım ve paylaşımda bulunmak durumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Sosyoloji bilimi, felsefe, tarih, psikoloji, ekonomi, antropoloji, coğrafya ve edebiyat gibi diğer sosyal bilimlerle sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu nedenle, sosyoloji lisans programı ders müfredatımızda yer alan felsefeye giriş, mantık, psikolojiye giriş, iktisat, siyaset bilimi ve hukuk gibi bazı derslerin fakülte içerisinde yer alan diğer programlardaki öğretim üyeleri tarafından verilmesi öğrencilerimizin farklı disiplinlerdeki gelişmelerin farkında olmaları ve bilimsel yeterlilik kazanmaları açısından önem taşımaktadır.

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler, sekiz dönem boyunca, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulur. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısı % 60, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaların ders notuna katkısı ise % 40’tır. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencilerin Sosyoloji lisans programında belirtilen tüm dersleri en az (DD) notu alarak tamamlamış olması gerekmektedir.  Ayrıca lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 puanlama sistemi üzerinden asgari 2.00 veya üstünde olması gerekmektedir.

Sosyoloji bölümü mezunları kamu ve özel sektörde çeşitli kurumlarda çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve sağlık kurumlarında çalışabilmekte iken özel sektörde proje uzmanı, insan kaynakları uzmanı olarak da istihdam edilebilmektedirler. Bunun yanında lisansüstü eğitimine devam eden sosyologlar üniversitelerde iş bulma olanağı elde ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nın tanımına uygun olan formasyon derslerini alarak felsefe grubu öğretmenliği de yapabilmektedirler.

Son Güncelleme: 2020-09-07 10:57:35
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020