EGE ve MARMARA BÖLGESİ ARAZİ ÇALIŞMASI

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Deniz CENGİZ, Arş. Gör. Selin YILDIZ ve Arş. Gör. Hüseyin BAYRAM ve 50 öğrencinin katılımıyla 7-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ege ve Marmara Bölgelerinin muhtelif yörelerini kapsayan bir arazi çalışması düzenlenmiştir. Ayrıca güzergâh üzerindeki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN ve Yrd. Doç. Dr. Faize SARIŞ Çanakkale hakkında ve Coğrafya Bölümü ile ilgili bazı bilgiler vermiştir. Bunun yanı sıra Ankara’da, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. E. Murat ÖZGÜR, Ankara kentinin tarihi, Ankara Kalesinin kuruluşu ve tarihte oynadığı rol hakkında ve gecekondulaşma üzerine öğrencilere Tarihi Coğrafya, Yerleşme Coğrafyası ve Kentleşme dersleri bağlamında önemli bilgiler vermiştir.

Arazi çalışmasının amacı gereği, bölüm öğrencilerinin teoride görmüş oldukları coğrafi olguları arazide pratiğe dökerek kavramaları, doğal ve beşeri unsurları algılama, analiz etme ve bu bilgileri mekân üzerinde yorumlama becerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Arazi çalışmasına çıkılmadan önce öğrencilere gidilecek mekânlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapmaları amacıyla ödevlendirmeler yapılmış ve bu çerçevede ilgili duraklarda öğrencilerin de katılımıyla etkileşimli bir öğrenimin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca arazi çalışması esnasında çekilen fotoğraflar ve alınan notlarla bilgilerin kalıcılığı desteklenmiştir.

Etkinlik sonrası çalışma boyunca çekilen fotoğraflar, bir yarışma kapsamında değerlendirilerek, görsel malzemeyi kurgulamayı tema edinen en iyi üç fotoğraf seçilmiştir. Böylece öğrencilerin mekânı anlama, analiz etme, yorumlama ve planlama konusunda önemli bir adım atmaları ve yazınsal anlamda kendini geliştirmeleri sağlanmıştır. Arazi çalışması boyunca çekilen fotoğraflardan bazıları ve düzenlenen yarışmada ilk üçe giren fotoğraflar aşağıda eklenmiştir.

Arazi çalışması boyunca gidilen duraklar:

Denizli: Pamukkale Travertenleri, Antik Hierapolis Kenti ve Karahayıt (Kırmızı su) Kaplıcası

İzmir: Seferihisar-Sığacık Limanı, Efes Antik Kenti, Şirince, Urla ve İzmir kent merkezi

Çanakkale: Behramkale (Assos), Antik Troya Kenti, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Gelibolu Yarımadası ve Şehitlik

Ankara: Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii güzergâhındaki geleneksel Ankara evleri, Ulus ve Anıtkabir

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018