BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTI TUTUNAĞI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIK

BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTI TUTUNAĞI

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının Fakülte Bölüm başkanlığıyla her pazartesi düzenli olarak toplantılar yapılmakta  görüş ve talepler doğrultusunda kararlar alınmaktadır.

Alınan Kararlar

Karar No- 1

Erasmus, Mevlana, Farabi Değişim programlarına katılacak öğrenci sayılarının arttırılması, Mevlana öğrenci değişim programı için Ürdün’le ikili protokol yapılmıştır. Diğer Körfez ülkeleriyle görüşmelerin yapılması ve öğrenci değişimi ile ilgili çalışmaların arttırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yabancılar ofisinin etkin çalışmasıyla ilgili görüşlerin paylaşılması ve katkının sağlanması.

Karar No-2

Bölümlerin TUBİTAK, AB, BAP, İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve GAP ile ilgili yeni projelerinin yapılması ve sayılarının arttırılması,

Karar No-3

Eğitim öğretim süreci içerisinde öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin de sunum yapabileceği seminerlerin düzenlenmesi,

Karar No-4

Akreditasyon çalışmalarına başlanması ve interdisipliner çalışmalarına bölüm kataloglarında yer verilmesi,

Karar No-5

Fen edebiyat fakültesi fen bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler dergilerin çıkartılması ile ilgili çalışmaların yapılması,

Karar No-6

Öğrencilerin akademik, kültürel ve sportif faaliyetlere etkin katılımlarının sağlanması yönünde çalışmaların yürütülmesi,

Karar No-7

Fakültede yapılan tüm kültürel akademik ve sportif etkinliklerin Fakülte ve Bölümlerin WEB sayfalarında güncellenerek  görünür hale getirilmesi,

Karar No-8

Ders bilgi paketlerinin değişen kataloglar çerçevesinde sürekli güncellenmesi,

Karar No-9

Panel, Sempozyum ve Kültürel programlara akademisyen ve öğrencilerin etkin şekilde katılımlarının sağlanması,

Karar No-10

Akademik yayın sayısının arttırılmasına yönelik olarak akademik personelin teşvik edilmesi,

Karar No-11

Bölümler arası çift anadal ve yandal programlarının teşvik edilmesi,

Karar No-12

Öğrenci danışmanlıklarının eksiksiz ve etkin bir şekilde yapılması,

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020