2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminin bitmesi nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya başta Dekanımız Prof. Dr. Metin AKİS olmak üzere Fakültemizin tüm akademik personeli katıldı.

 

Toplantıda dönemin genel değerlendirmesi yapıldı. 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında eğitim- öğretim faaliyetlerinin verimli geçmesi için yapılması gerekenlerle ilgili görüşler belirtildi. Her Pazartesi Bölüm Başkanlarıyla yapılan toplantılar ve alınan kararlarla ilgili bilgi verildi. Fakültemizde öğretim elemanları ve öğrenciler ile dönem içinde yaşanan aksaklıklar ve bir sonraki dönemde öğretim elemanları ve öğrenci merkezli yapılacak faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Fakülte Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dergilerinin kurulması, öğretim elemanlarımızın proje ve yayın sayılarının arttırılması, sosyal ve kültürel faaliyetlerde öğrencilerin katılımlarının arttırılması, Fakültede alınacak kararlara öğrenci görüşlerinin alınarak öğrenci katkısının sağlanması amacıyla bir öğrenci kurulunun oluşturulması, Fakültemizin akreditasyon çalışmalarının yapılması gibi konular ele alınarak geleceğe yönelik planlamaların etkin bir biçimde hayata geçirilmesinin üzerinde duruldu.

 

Toplantı sonunda öğretim elemanlarının görüş ve önerileri alınarak bölümlerin talepleri ile ilgili yapılabilecekler üzerine genel değerlendirmeler yapıldı.

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020