Kilis Şehri Saha Çalışması

 

Coğrafya Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin aldığı “Şehir Coğrafyası” dersi kapsamında, 25 Kasım 2019 tarihinde Kilis şehrinde bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Dersin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez HARUNOĞULLARI yönetiminde gerçekleştirilen saha çalışmasında, “İslam Şehri” ve “Osmanlı Şehri”nin Coğrafi ve Tarihi özellikleri ve önemi, Kilis şehrinin tarihi sokak dokusunun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen saha çalışmasıyla öğrencilere aktarılmıştır. Bu saha çalışması, teorik bilgilerin uygulamalı olarak öğrencilere aktarılması, dikkat çekilmesi gereken bilgilerin somutlaştırılması, öğrencinin gözlem gücünün ve soyut bilgiyi somutlaştırarak bilgiyi işleme kabiliyetinin geliştirilmesi bakımından verimli olmuştur.

SAHA ÇALIŞMASINDAN KARELER

 


                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020