Duyurular RSS

Tüm Duyurular

Etkinlikler RSS

Tüm Etkinlikler

"Vefatının 700. Yılında Yunus Emre" Konulu Sempozyum Düzenlendi

 

Üniversitemizde, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından, büyük Türk şairi Yunus Emre’nin öğretilerini yeniden yaşatmak amacıyla “Vefatının 700. Yılında Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu” başlıklı bir sempozyum tertip edildi. 

Online olarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin muhtelif üniversite ve kurumlarında hizmet veren akademisyenlerin ve yazarların iştirak ettiği sempozyum, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar ile davetli konuşmacı Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Yaşar, Anadolu medeniyetinin gelişmesine katkı sağlayan Yunus Emre’nin hem tasavvufî görüşü, hem dünya görüşü, hem yaşayış şekli hem de eğitimci yönü ile çağındaki ve çağımızdaki tüm insanlara ışık tutan, yol gösteren abide şahsiyetlerden biri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. O. Kemal Tavukçu ise “Yeni bilgi ve belgeler ışığında; Yunus Emre’nin yaşadığı döneme, menkıbevi hayatına, ailesine, Tapduk Emre ile çıktığı manevi yolculuğa, eserlerine ve şiirlerinde kullandığı dil özelliklerine dair aydınlatıcı bilgiler verdi.

Beş oturumda gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumunda, Yunus Emre’nin şiirlerinde Hak ve insan tasavvuru, Yunus’un insan merkezli hoşgörü felsefesi, Yunus Emre ile ilgili yapılan çalışmalar bağlamında geleneğin icadı ve millî bir veli yaratımı, Yunus Emre’nin insan sevgisi üzerine yabancı bilim insanlarının görüşleri ve Gönüller Sultanı Yunus Emre isimli eserde değerler eğitimi ele alındı. İkinci oturumda; Türkçenin dil bilgisi unsurlarından olan kiplik bağlamında Yunus Emre Divanı’nda kesinlik ve kesin dışılık,  Türk lehçelerinde ve tüm Altay dillerinde pek çok biçimde kullanılan ka zamiri ve türevlerinin Yunus Emre’nin eserlerindeki örnekleri, Yunus Emre’nin şiirlerinde nefse yönelik eleştiriler, Ahmed Yesevi ile Yunus Emre’nin şiirlerindeki ortak düşüncelerden bahsedildi.  Üçüncü oturumda; Yakup Kadri’nin Yunus Emre’ye dair düşünceleri, Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye isimli mesnevisinde imgelerin kullanımına, biyografik eserlerde Yunus Emre’nin menkıbevi hayatının mukayesesine, 1950 sonrası Türk şiirinde ve Türk edebiyatı tarihinde çığır açan Yunus Emre’nin roman, hikâye, tiyatro gibi modern edebiyat unsurlarına yaptığı etkilere değinildi. Dördüncü oturumda; Türk edebiyatının iki etkili ismi olan Yunus Emre ve Süleyman Çelebi’nin din diline yaptığı katkılar, Yunus Emre’nin şiirlerinde en çok zikrettiği gönül kavramı, Yunus Emre geleneği denilen söyleyiş biçiminin özellikleri ve Âşık İmamoğlu olarak tanınan İsmail Alptekin’in şiirlerinde Yunus Emre tesiri üzerinde durulmuştur. Beşinci oturumunda ise Türk Dili dergisinde farklı dönemlerde yayınlanan Yunus Emre üzerine yazılmış şiirlere, Yunus Emre Divanı’nda zaman kavramına ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Yunus Emre şiirlerinden nasıl faydalanılabileceğine ilişkin bilgiler verilmiştir.

Sempozyum, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter ve Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Alptekin’in genel değerlendirmesi ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022