Duyurular RSS

Tüm Duyurular

Etkinlikler RSS

Tüm Etkinlikler

Dine ve Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık: Manevi Danışmanlık Perspektifinden Kuramsal Analizler

Üniversitemizde Psikoloji Oturumları kapsamında “Dine ve Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık: Manevi Danışmanlık Perspektifinden Kuramsal Analizler” adlı program, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Aka tarafından gerçekleştirilmiştir.
Hayatın sürekli problem ürettiğini ve insanların problemler karşısında sıklıkla inançlarına başvurarak bu durumu anlamlandırma çabasına girdiğini söyleyen Aka, dinin insan hayatının zor zamanlarında hem teselli sunma ve kontrol duygusu kazandırma hem de anlam sunma ve umut aşılama rolleri bulunduğunu ifade etti. Ayrıca çoğu insan için kriz durumlarında, hayatın doğal akışını bozan beklenmedik durumlarda, travmatik olaylarda dinin sığınma ve teselli kaynağı olduğunu söyledi. Aka, pozitivist bilim anlayışının etkisiyle terapötik süreçleri ifade eden tüm alanlardaki sorunlarla başa çıkmada dinin rolünün ya yok sayıldığını ya da eleştirel bir yaklaşım geliştirildiğini belirtirken son yıllarda sosyal bilimler ve sağlık alanlarında din ve baş etme ile ilgili çalışmaların sayısının arttığına da dikkat çekti. 
Aka, din psikolojisi alanında yapılan teorik ve pratik çalışmaların çoğunda dinin, psikoloji alanında bir doğal savunma olduğu görüşünün ötesinde, bir anlam ve değeri olduğuna yönelik eğilimlerin arttığını da söyledi. Dinî başa çıkma ile uyum sağlama ve ruh sağlığı ilişkisi üzerine deneysel araştırmaların sayısının artmasıyla ortaya çıkan olumlu sonuçlar, danışmanlık süreçlerinde de dinî başa çıkma dayanaklarından faydalanma ve terapötik teknikler geliştirme çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. Aka, manevi danışmanlığın tüm bu süreçlerden sonra ortaya çıkmış yeni bir alan olarak karşımızda durduğunu vurguladı.
Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

Üniversitemizde Psikoloji Oturumları kapsamında “Dine ve Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık: Manevi Danışmanlık Perspektifinden Kuramsal Analizler” adlı program, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Aka tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Hayatın sürekli problem ürettiğini ve insanların problemler karşısında sıklıkla inançlarına başvurarak bu durumu anlamlandırma çabasına girdiğini söyleyen Aka, dinin insan hayatının zor zamanlarında hem teselli sunma ve kontrol duygusu kazandırma hem de anlam sunma ve umut aşılama rolleri bulunduğunu ifade etti. Ayrıca çoğu insan için kriz durumlarında, hayatın doğal akışını bozan beklenmedik durumlarda, travmatik olaylarda dinin sığınma ve teselli kaynağı olduğunu söyledi. Aka, pozitivist bilim anlayışının etkisiyle terapötik süreçleri ifade eden tüm alanlardaki sorunlarla başa çıkmada dinin rolünün ya yok sayıldığını ya da eleştirel bir yaklaşım geliştirildiğini belirtirken son yıllarda sosyal bilimler ve sağlık alanlarında din ve baş etme ile ilgili çalışmaların sayısının arttığına da dikkat çekti. 

 

Aka, din psikolojisi alanında yapılan teorik ve pratik çalışmaların çoğunda dinin, psikoloji alanında bir doğal savunma olduğu görüşünün ötesinde, bir anlam ve değeri olduğuna yönelik eğilimlerin arttığını da söyledi. Dinî başa çıkma ile uyum sağlama ve ruh sağlığı ilişkisi üzerine deneysel araştırmaların sayısının artmasıyla ortaya çıkan olumlu sonuçlar, danışmanlık süreçlerinde de dinî başa çıkma dayanaklarından faydalanma ve terapötik teknikler geliştirme çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. Aka, manevi danışmanlığın tüm bu süreçlerden sonra ortaya çıkmış yeni bir alan olarak karşımızda durduğunu vurguladı.

 

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022