Duyurular RSS

Tüm Duyurular

Etkinlikler RSS

Tüm Etkinlikler

Üniversitemizde "Risk Bilinçli Annelik: Uzmanların Risk Söylemlerinin Annelik Deneyimlerine Etkisi" Başlıklı Video Konferans Gerçekleştirildi

 

Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Topluluğu, Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu ve Toplum ve İletişim Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği “Risk Bilinçli Annelik: Uzmanların Risk Söylemlerinin Annelik Deneyimlerine Etkisi” başlıklı video konferans, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu’nun yönlendiriciliği ve Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Sadıkoğlu, konuşmasında, annelerin çocuğa yönelik endişe ve risk algılarının hangi alanlarda yoğunlaştığı ve uzman risk söylemlerinin annelik deneyimine nasıl yansıdığı sorusuna odaklandı. Bu kapsamda ilk olarak risk toplumunu ortaya çıkartan gelişmelerden zaman ve mekân algısında yaşanan değişim doğrultusunda risklerin farklılaşan doğası ve risklerin ele alınış tarzındaki değişimin ve aynı zamanda risklerin tanımlanıp yönetilmesinde uzmanlık sistemlerinin kazandığı güven ile ortaya çıkan risk-bilgi ilişkisinin annelik deneyimine yansımalarına değindi. 
Sadıkoğlu, risk bilinçli annelik olarak ifade edilen kodun, anne açısından sonuç ve/veya bedellerine bakılmaksızın çocuğa yönelik çok küçük veya çok az anlaşılmış olsa dahi tüm riskleri azaltan davranış ve tutumları kapsadığını ifade etti. Ancak hem çocuğun gelişimini desteklemek hem de kendi kontrol alanının dışında da olsa çocuğu mevcut ve potansiyel tehlikelere karşı korumak konusunda birincil derecede sorumluluğu anneye veren bu bakış açısının çocuğun gerçekten neye ihtiyaç duyduğu ile onun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi arasındaki ayrımı belirsizleştirdiğini belirtti. Bu durumun toplumdaki çocuklar ile yetişkinler arasındaki enformel kendiliğinden etkileşimin faydalı olduğu anlayışını zayıflattığını; ailenin temelinde yer alan ebeveyn ile çocuk arasındaki karşılıklılık ilişkilerinin çocuğun lehine zedelendiğini ve aile içindeki sosyal ilişkilerin tersine döndüğünü söyledi. 
Video konferans, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.

 

 

Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Topluluğu, Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu ve Toplum ve İletişim Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği “Risk Bilinçli Annelik: Uzmanların Risk Söylemlerinin Annelik Deneyimlerine Etkisi” başlıklı video konferans, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu’nun yönlendiriciliği ve Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

 

  Sadıkoğlu, konuşmasında, annelerin çocuğa yönelik endişe ve risk algılarının hangi alanlarda yoğunlaştığı ve uzman risk söylemlerinin annelik deneyimine nasıl yansıdığı sorusuna odaklandı. Bu kapsamda ilk olarak risk toplumunu ortaya çıkartan gelişmelerden zaman ve mekân algısında yaşanan değişim doğrultusunda risklerin farklılaşan doğası ve risklerin ele alınış tarzındaki değişimin ve aynı zamanda risklerin tanımlanıp yönetilmesinde uzmanlık sistemlerinin kazandığı güven ile ortaya çıkan risk-bilgi ilişkisinin annelik deneyimine yansımalarına değindi.

 

  Sadıkoğlu, risk bilinçli annelik olarak ifade edilen kodun, anne açısından sonuç ve/veya bedellerine bakılmaksızın çocuğa yönelik çok küçük veya çok az anlaşılmış olsa dahi tüm riskleri azaltan davranış ve tutumları kapsadığını ifade etti. Ancak hem çocuğun gelişimini desteklemek hem de kendi kontrol alanının dışında da olsa çocuğu mevcut ve potansiyel tehlikelere karşı korumak konusunda birincil derecede sorumluluğu anneye veren bu bakış açısının çocuğun gerçekten neye ihtiyaç duyduğu ile onun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi arasındaki ayrımı belirsizleştirdiğini belirtti. Bu durumun toplumdaki çocuklar ile yetişkinler arasındaki enformel kendiliğinden etkileşimin faydalı olduğu anlayışını zayıflattığını; ailenin temelinde yer alan ebeveyn ile çocuk arasındaki karşılıklılık ilişkilerinin çocuğun lehine zedelendiğini ve aile içindeki sosyal ilişkilerin tersine döndüğünü söyledi.


  Video konferans, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.

 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022