Duyurular RSS

Tüm Duyurular

Etkinlikler RSS

Tüm Etkinlikler

"Sanat Felsefesi" Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Üniversitemizde, 2021-2022 bahar yarıyılı felsefe etkinliklerinin yedincisi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Demir tarafından, “Sanat Felsefesi" başlıklı söyleşi ile gerçekleştirildi.

 

Demir, Üniversitemiz Kıraathanesinde gerçekleştirilen söyleşinin başında estetik kavramının etimolojisine ve anlamına değindi. Ardından “Sanat nedir?, Güzellik nedir?, Güzel sanatlar insan ve toplum yaşamı için temel öğe midir?, Güzelden haz almanın belli bir standardı var mıdır?” gibi estetiğe ilişkin felsefi sorular üzerinde durdu. İnsanda, kalbî (gönül huzuru=kalbi selim), zihnî (aklı selim), bediî (hissi selim), gıdaî (sıhhı selim) ve cinsî (hazzı selim-i müşterek) olmak üzere beş tür estetik zevk olduğunu aktaran Demir; insanın estetikten bediî haz/zevk almasının ve sanat eserinden hoşlanmasının, estetik zevk terbiyesi almış olmasına ve sanatsal duyarlığının oluşmasına bağlı olduğunu düşündüğünü vurguladı.

 

Yunan ve Hristiyan sanatını karşılaştıran Demir; ardından İslam ve Grek sanatı arasındaki farka değindi. Estetiğin nesnel bir bilim olup olamayacağı sorusuna odaklandı.

 

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022