Duyurular RSS

Tüm Duyurular

Etkinlikler RSS

Tüm Etkinlikler

Üniversitemizde “Din Felsefesi” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Üniversitemizde, 2021-2022 bahar yarıyılı felsefe etkinliklerinin sekizincisi, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Demir tarafından, “Din Felsefesi” başlıklı söyleşi ile gerçekleştirildi.

Demir, Üniversitemiz Kıraathanesinde gerçekleştirilen söyleşinin başında din felsefesinin, dinî felsefe veya felsefi bir din değil, din olgusunun felsefece incelenmesi anlamına geldiğini vurguladı. Din felsefesinin işlevinin kişilerin dindarlaştırılmasını ya da din karşıtı olmasını sağlamak olmadığına değindi. Demir, dindarların ve din karşıtlarının ya da din ve Tanrı kavramlarına karşı ilgisiz olan profanelerin “inanç”larını rasyonel bir zeminde savunmalarına rehberlik etmenin din felsefesinin temel işlevi olduğunu belirtti.

Din felsefesinin tarihine de değinen Demir; felsefi bakış açısını anlatırken dinin temel kavramlar örgüsünü iyice tanımayan, söz konusu örgünün mantığını yakalayamayan bir kimsenin dinî verileri, insani tecrübenin öteki verileri ile birlikte düşünmesinin; fikri bir bütünlüğe ulaşmasının ve sonunda ciddi değerlendirmeler yapmasının mümkün olmadığını aktardı.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022