FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakültemiz, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Coğrafya bölümleri olmak üzere toplam 8 bölüm olarak Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise Doğu Dilleri ve Edebiyatı (Arap Dili ve Edebiyatı), Sosyoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerini de açarak toplam 14 bölüme ulaşmış durumdadır. 2010 yılı güz dönemi itibariyle aktif olarak öğrenci alan bölüm sayısı 7 ye çıkmıştır. Ayrıca, bu bölümlerden Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin II. öğretimleri de mevcuttur. 2011-2012 yılından itibaren Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü Lisans öğrenci alımına başlamıştır. Fakültemiz 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

İstanbul Kilis Vakfı tarafından yapılan binada eğitim yapmakta olan Fen-Edebiyat Fakültesi 10 derslik, 1 amfi, 1 konferans salonu, 3 lisans laboratuarı, 3 araştırma laboratuarı ve 1 adet kantinle birlikte toplam 6200 m2 kapalı alana sahiptir. Bu vesileyle yapmış oldukları bu tür hayırlı eserlerden dolayı Kilis Vakfı mensuplarına bir kez daha saygı ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Ancak mevcut binamız, hızlı bir şekilde aktif hale geçen bölümler ve bu bölümlere alınan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artması sonucu ihtiyacımıza cevap verememektedir. Önümüzdeki 2011-2012 eğitim öğretim yılında iki bölüme de öğrenci alınması durumunda bina sorunumuz daha da büyüyecektir. Bu durum gelişen/büyüyen fakültemizin gelişme sürecinin iyi yolda olduğunu da göstermektedir. Sayın Rektörümüzün olurlarıyla yeni faaliyete geçen merkezi derslik binasından 4 adet anfi fakültemize tahsis edilmesiyle fakültemizin fiziki mekan problemi çözülmüştür.

2016 yılı itibariyle 3 Profesör, 8 Doçent ve 20 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 31 öğretim üyesi, 10' u ÖYP kapsamında olmak üzere toplam 34 Araştırma Görevlisi, 7 Öğretim Görevilisi olmak üzere toplamda 72 öğretim üyesi/elemanı ile üniversitemizin en büyük birimidir. Ayrıca fakültemiz, öğretim elemanlarının yapmış olduğu bilimsel yayınlar ve diğer faaliyetlerle köklü üniversitelerle rekabet edecek bir seviyeye gelmiştir. Üniversitemizdeki yayınların, projelerin ve diğer ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerdeki katılımın büyük bir kısmını Fen-Edebiyat Fakültesi sağlamaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde üniversitemizin fiziki alt yapısının tamamlanması ve bununla beraber merkezi laboratuarın da faaliyete geçmesi ile hem bilimsel araştırmaların hızlanmasında hem de Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinde fakültemizin öğretim elemanlarının üniversitemize ve bölgemize önemli bir katkı sağlayacak araştırmalar yürütecek duruma gelecektir.

2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam öğrenci mevcudumuz 1000' i aşmıştır. Fatkültemiz öğrencilerin geleneksel temel bilimlerin yanı sıra bilginin kullanıldığı, yeni alanlarda disiplinler arası bütünleşme ve çalışmaları hedefleyen, evrensel değerlere saygılı, alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, sorgulayan, araştıran, öğrendiklerini pratiğe yansıtarak toplumun ve ülkenin sorunlarına çözüm üretebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamamaktadır. Özellikle, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını içtenlikle benimsemiş olan fakültemiz, öğrencilere sağlam bir akademik altyapının yanında her türlü sorunlarını paylaşan ve onlara sıcak ve pozitif bir atmosferde eğitim-öğretim verme imkanı da vermektedir.

Hedefimiz, fakültemizi önümüzdeki birkaç yıl içinde eğitim-öğretim kalitesi yönüyle en seçkin üniversitelerin ilgili birimleri ile yarışır bir konuma getirmek, Bologna sürecine uyumlu ders müfredatını tamamlayarak vereceği mezunların kalitesiyle kendisini ulusal ve uluslararası düzeyde akredite edilmiş bir birim olarak üniversitemize kazandırmaktır.

Özet olarak, 5 adet fen bölümü ve 9 adet sosyal bölüm olmak üzere toplam 14 bölüme sahip olan birimimiz, mezunlarıyla, akademik elemanıyla ve yapmış olduğu bilimsel etkinlik ve çalışmalarıyla üniversitemizin lokomotif birimi olmaya devam etmektedir. 

Son Güncelleme: 2016-04-21 16:28:48
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017