FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İstanbul Kilis Vakfı tarafından yaptırılan ve 6200 m2 alan sahip olan Fakültemiz, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümleri olmak üzere toplam 8 bölüm halinde Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarihinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulmasıyla, Fakültemiz  Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı akademik kurumlardan birisi olmuştur.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Felsefe, Psikoloji, Doğu dilleri ve Edebiyatları, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sosyoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri de açılmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Biyoloji bölümü kapanmıştır.

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 11. mezunlarını vermiştir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 13 bölümü bulunan Fakültemiz, öğrencisi bulunan 10 bölümü ile aktif olarak akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin II. öğretimleri de mevcuttur.

A-İNSAN KAYNAKLARI

          1.Akademik Personel

Unvanı

Sayısı

Prof. Dr.

8

Doç. Dr.

7

Dr. Öğr. Ü.

27

(1 Dr. Öğr. Üyesi, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca görevlendirme)

Öğretim Görevlisi

4

(3 Öğr. Görevlisi, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca görevlendirme)

Araştırma Görevlisi

30

Toplam

76

          Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Unvanı

Sayısı

Uyruğu

Çalıştığı Bölüm

Öğretim Görevlisi 

1

Suriye

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

          Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvanı

Sayısı

Bölümü

Görevlendirildiği   Üniversite

Araştırma Görevlisi

 

10

Sosyoloji, Psikoloji, Biyoloji, Doğu Dil. ve Ed., Batı Dil. ve Edebiyatı (ÖYP Kapsamında)

Erciyes, Ankara,  İstanbul, Uludağ, Ege, ODTÜ ve Hacettepe Üniversiteleri

          2.İdari Personel

Sınıfı

Sayısı

Genel İdari Hizmetleri

6

Yardımcı Hizmetler

3

Toplam

9

B-EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER

Eğitim Alanları       

0-50 Kişi51-75 Kişi

76-100 Kişi

101-150

Kişi

151-200

Kişi

250-Kişi

Amfi 

-

-

-

-

1

-

Derslik

4

3

3

-

-

-

Bilgisayar Laboratuvarı

1

-

-

-

-

-

Diğer Laboratuvarlar

4

-

-

-

-

-

Toplam

9

3

3

-

1

-

          Fakültemizin her geçen gün bölüm  ve öğrenci sayılarının  artması nedeniyle, İlahiyat Fakültesi'nden 4 derslik ve 7 oda, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi'nden de 3 derslik, 11 oda ve 1 de laboratuvar Fakültemize tahsis edilmiştir. 

C-HİZMET ALANLARI

          Akademik Personel Hizmet Alanları

Hizmet Alanı

Sayısı  (Adet)

Alanı (m2)


Çalışma Odası 

44

680

          İdari Personel Hizmet Alanları

Hizmet Alanı

Sayısı  (Adet)

Alanı (m2)


Çalışma Odası 

9

225

          Diğer Hizmet Alanları

Hizmet Alanı

Sayısı  (Adet)

Alanı (m2)


Arşiv

30

1

Toplantı Salonları

41

1

Konferans Salonu

250

1

Kantin- Kafeterya

250

1

TOPLAM

571

4

D- 2017 YILI BİLİMSEL YAYIN/POJE/BAP PROJELERİ SAYILARI

          Bilimsel Yayın

Uluslararası (A)

Ulusal (B)

Toplam


A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

210

28

45

15

107

6

1

5

3

   Uluslararası Bilimsel Faaliyetler (A)

  A1: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan uluslararası bilimsel dergilerde basılan yayınlar,

  A2: SCI- Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan uluslararası bilimsel dergilerde basılan yayınlar,

  A3:  Basılmış uluslararası kitap veya kitap bölümü,

  A4: Uluslararası kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler.

      Ulusal Bilimsel Faaliyetler (B)

   B1: Ulusal hakemli dergilerde basılmış bilimsel yayınlar,

   B2: Ulusal hakemsiz dergilerde basılmış bilimsel yayınlar,

   B3: Ulusal kitap veya kitap bölümü,

   B4: Ulusal Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler. 

          Projeler

C1

C2C3C4Toplam

1

---

3

7

11

   C1: AB Destekli Proje,

     C2: DPT/Kalkınma Bakanlığı destekli proje (SODES, İKA v.s.),

     C3: TÜBİTAK Destekli Proje,  

     C4: BAP Destekli Proje.

          BAP Proje Sayısı : 9
Son Güncelleme: 2019-06-10 16:27:15
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020