DEKANIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

Dünyanın her yerinde üniversitelerin temel işlevi ve hedefi, araştırma ve eğitim yapmaktır. Ülkelerin bilgi ve gelişmişlik düzeyleri de, yetkin ve kaliteli üniversitelere sahip olmalarına bağlıdır Çünkü üniversiteler, çağın en etkili gücü olan bilginin üretildiği ve toplumla paylaşıldığı yerlerdir.  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi de, bu temel anlayışla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemizde sosyal ve beşeri bilim dallarının yanında, fen bilimlerinde de öğrencilerimize kapsamlı ve nitelikli lisans programları sunulmakta, bilgiye ulaşma vasıtaları öğretilip, çeşitli becerilerin kazanılmasına çalışılmaktadır. Bunun sonucunda çağımızın gereklerine uygun, dinamik ve açık görüş sahibi, bağımsız düşünebilen, sorgulayan, vizyon sahibi ve üretken bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültemizde halen aktif olarak lisans düzeyinde eğitim verilen dokuz bölüm vardır. Bu bölümler Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Doğu Dilleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Coğrafya, Fizik ve Kimya’dır. Ayrıca, halihazırda lisans eğitimi olmayan dört bölüm daha mevcuttur. Bu bölümler  Batı Dilleri ve Edebiyatı, Sosyoloji, Psikoloji ve Sanat Tarihi olup öğrenci alımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Buralarda lise öğreniminizden farklı olarak, sadece standart bilgisel formları öğrenmenin ötesinde, şu ana kadar sahip olduğunuz ve edindiğiniz bilgileri tartışma, test etme, yeni yaklaşımlarla güncelleyip zenginleştirme gibi daha nitelikli bir eğitim imkânı sunulmaktadır. Bu bağlamda tüm öğretim üyeleri, öğretim üye yardımcıları ve idari personelimizin gayretli çalışmaları, hep sizleri daha iyi yetiştirebilme gayesini taşımaktadır.  

Ükemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselebilmesi için, birlikte çalışıp üreterek ve güçlenerek, tüm araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerimizle gelecek kuşaklara, akademik niteliği ile bilim dünyasındaki saygınlığı daha da artan bir fakülte devredebilmeyi diliyor, bu duygu ve düşüncelerle saygılar sunuyorum.


                                                                                                       Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN                                                                                                       Dekan V.  

Son Güncelleme: 2018-08-08 14:46:43
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018