İÇ KONTROL 

 1- Kontrol Ortamı Standartları

     İç Kontrol Komisyon Kurulu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS2- Misyon- Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

KOS3- Personel Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

KOS4-  Yetki Devir Formu

  2- Risk Değerlendirme Standartları

RDS1- Planlama Programlama

  •      RDS1-1.Stratejik Plan 
     RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

      3- Kontrol Faaliyetleri Standartları
     KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
     KFS3- Görevler Ayrılığı   
     KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
     KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           4- Bilgi İletişim Kontrolleri Standartları
      BİS1- Bilgi Ve İletişim
      BİS2- Raporlama- Birim Faaliyet Raporları
      BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (Birimimiz kayıt ve dosyalama sistemi güncel ve düzenlidir.)
      BİS4- Hata,Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         5-İzleme Sistemleri Standartları
      İS2- İç Denetim
Son Güncelleme: 2019-10-08 14:12:06
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019