Duyurular RSS

Tüm Duyurular

Etkinlikler RSS

Tüm Etkinlikler

Dekan'ın Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler,

Üniversitelerin temel amacı ve işlevi, tüm dünyada araştırma çalışmaları yapmak ve eğitim vermektir. Ülkelerin gelişmişlik ve bilgi düzeyleri, yetkin ve nitelikli üniversitelere sahip olmalarına bağlıdır çünkü Üniversiteler, “çağın en temel gücü” olan bilginin üretildiği ve bu bilginin paylaşıldığı yerlerdir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi araştırma faaliyetlerini bu temel anlayışla yürütmektedir. Fakültemizde öğrencilerimiz, sosyal ve doğa bilimlerinin yanı sıra kapsamlı ve yeterli fen bilimleri lisans dereceleri de almaktadırlar. Bilgiye ulaşmanın yolunun öğretildiği fakültemizde, öğrencilere çeşitli yeteneklerini geliştirecek farklı tecrübeler de kazandırılmaktadır. Bu nedenle çağın gereklerine uyum sağlayan, dinamik, vizyon sahibi, üretken, yeni fikirlere açık, özgür düşünebilen, özgüveni yüksek, tartışabilen bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Fen-Edebiyat Fakültesinde lisans düzeyinde on iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Coğrafya, Fizik, Kimya, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Psikoloji ve Sosyoloji’dir. Evrensel bilginin öğrenciye aktarılması noktasında büyük bir çaba gösteren akademik kadromuz, yaptıkları yayınlar ve gerçekleştirdikleri konferans, panel, söyleşi, seminer vb. faaliyetlerle de bilginin zenginleşmesine değerli katkılar sunmaktadırlar. Aynı zamanda fakültemizde öğrencilerimizin de aktif olarak yer aldıkları etkinliklerin gerçekleştirilmesine büyük bir önem verilmekte olup bu sayede sosyal sorumluluk düzeyi yüksek, girişimci, açık görüşlü, bilginin değerinin farkında olan ve entelektüel düzeyi gelişmiş bireyler yetiştirmenin değeri ön plana çıkarılmaktadır.

Sonuç olarak ülkemizin çağdaş uygarlığa ulaşması için birlikte çalışarak ve güçlenerek, araştırma ve eğitim kurumu faaliyetlerimiz ile bilim dünyasında akademik niteliklere sahip saygın bir fakülteyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli amaçlarımız arasındadır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. M. Fatih KANTER

Son Güncelleme: 2022-07-22 14:29:08
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022